Privatlivspolitik

RentRely
 

Denne hjemmeside www.rentrely.com (herefter ”Hjemmesiden”) udbydes og ejes af Rent Rely, Applebys Plads 7, 1411 København K.

1         Persondata
Som en naturlig del af at levere hjemmesiden vil RentRely behandle visse personoplysninger om dig som bruger. RentRely vil via hjemmesiden indsamle og behandle følgende personoplysninger:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. Telefonnummer
  4. E-mail
  5. Faktureringsoplysninger

Personoplysningerne behandles med henblik på at levere de ydelser som du anvender på hjemmesiden, administration af hjemmesiden, samt fremsendelse af nyheder og tilbud (når du specifikt anmoder om dette).  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af:
 
  1. Behovet for at kunne opfylde en kontrakt med brugerne,
  2. Samtykke til at sende nyheder og tilbud, og
  3. RentRely’s berettigede interesse i at behandle oplysninger om dig til administrative formål.

RentRely’s behandling af personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. RentRely vil ikke behandle din persondata, medmindre der er et legitimt behov herfor. RentRely gennemgår jævnligt sit persondatakartotek og sletter oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle, samt oplysninger, som du ønsker slettet. RentRely sletter oplysninger om dig når din konto har været inaktiv i 2 år. Vi sender dig en email før vi sletter din profil, såfremt du stadig ønsker at have en aktiv profil. 


Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som RentRely behandler om dig ved henvendelse til RentRely via msn@rentrely.com. Endvidere har du altid ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses samt til at gøre indsigelse mod RentRely’s behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid klage over RentRely behandling af personoplysninger til Datatilsynet.

RentRely har fastsat høje standarder for underdatabehandleres behandling af personoplysninger. RentRely sikrer, at alle nødvendige databehandleraftaler foreligger med de leverandører, der behandler personoplysninger på RentRely’s vegne.