FORDELE VED DIGITAL UNDERSKRIFTrrcaseMINDRE SAGSBEHANDLINGSTID

Undgå print og scanning af dokumentet som sendes direkte mellem lejer og udlejer

rrviewFULDT OVERBLIK

Se alle underskrifter og vær opdateret på hvem der har og hvem der ikke har skrevet under

rrdialogKORRESPONDANCE

Mulighed for at kontakte lejer direkte

rrphoneSKRIV UNDER PÅ FARTEN

Brug mobil, PC eller tablet og skriv under kun ved at anvende NemId

rrdocsADGANG TIL DOKUMENTET

Dokumenter, oplysninger og underskrifter vil altid kunne tilgås samme sted

rrshareDELING AF MATERIALE

Mulighed for nemt at sende øvrige dokumenter og materiale til lejer, som ikke behøver underskrift

rrclockHURTIG RESPONS

Partnerne er ikke længere afhængige af tid og sted, men kan reagere på farten

rrkeySIKKERHED

Personfølsomme data håndteres sikkert og i overensstemmelse med persondataloven

rrbetterBEDRE KØBSOPLEVELSE

Processen kræver færre interne ressourcer som sikrere en effektiv og tidsbesparende proces for alle