RentRely's generelle vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle services fra RentRely.

Betingelserne gælder, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og RentRely.

Denne aftale er gyldig fra RentRely’s godkendelse af din registrering og indtil du vælger at slette din brugerprofil på rentrely.com.

Oprettelse og bestilling

Se "Kom godt igang"

Priser

Alle beløb er i danske kroner og er inklusive moms og afgifter. Alle priser er dagspriser og opdateres jævnligt.

Privatkunde betaling

På www.rentrely.com kan der betales med:

Kort og MobilePay
Du kan betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard samt JCB. Desuden kan der betales med Mobilepay. Når du har valgt at betale med MobilePay skal du åbne din MobilePay app hvorefter beløbet automatisk fremgår. Herefter skal pengene blot sendes ved et enkelt swipe. (se kreditkort)

Vi trækker først pengene når du begynder at bruge ydelsen. Når det sker sender vi en kvittering på e-mail til dig med oplysninger om pris, og trækker samtidigt pengene.

Betalingen forgår via ePay, som håndterer sikkerheden i forbindelse med betalingen. RentRely bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol.

Klippekort

Du har også mulighed for at købe et klippekort i oprettelsesprocessen. Køber du et klippekort sker betalingen med det samme. Dit klip vil derimod først blive brugt, når du har sendt ordren af sted.

Erhvervskunde betaling

På www.rentrely.com kan der betales med:

Kort og MobilePay
Du kan betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard samt JCB. Desuden kan der betales med Mobilepay. Når du har valgt at betale med MobilePay skal du åbne din MobilePay app hvorefter beløbet automatisk fremgår. Herefter skal pengene blot sendes ved et enkelt swipe. (se kreditkort)

Vi trækker først pengene når du begynder at bruge ydelsen. Når det sker sender vi en kvittering på e-mail til dig med oplysninger om pris, og trækker samtidigt pengene.
Betalingen forgår via ePay, som håndterer sikkerheden i forbindelse med betalingen. RentRely bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol.

Klippekort
Du har også mulighed for at købe et klippekort i oprettelsesprocessen. Køber du et klippekort sker betalingen med det samme. Dit klip vil derimod først blive brugt, når du har sendt ordren af sted.

 

Desuden har du som erhvervskunde mulighed for at få sendt en faktura hvert kvartal.

Aftaleindgåelse

Personer over 18 år, kan indgå aftaler med RentRely. Aftaler med RentRely indgås på dansk.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på RentRely's ydelser.

Reklamationsret

I tilfælde af mangelfuld ydelse eller forkert opkrævning, skal du straks og senest 14 dage efter ydelsen blev leveret eller efter, at du konstaterede eller burde have konstateret den pågældende forkerte opkrævning, indsende en skriftlig klage til RentRely. Klagen skal klart angive manglen eller fejlen. Du skal yde rimelig assistance til RentRely i forbindelse med eventuelle undersøgelser i forbindelse med klagen.

Adgang til rentrely.com

rentrely.com er generelt tilgængeligt 24 timer i døgnet, dog med undtagelse af planlagte afbrydelser til opgraderinger, ændringer og vedligeholdelse. Du accepterer, at software aldrig kan testes i alle mulige situationer, og at afvigelser fra den aftalte funktionalitet samt at uforudsete fejl og afbrydelser kan opstå. RentRely forbeholder sig ret til at opdatere rentrely.com med nye funktioner eller på anden vis ændre det, eksempelvis for at tilpasse det til ny teknologi, nye sikkerhedsstandarder eller nye administrative procedurer. RentRely påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab i forbindelse med manglende adgang til rentrely.com, at rentrely.com er ude af drift eller indeholder fejl.

Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder (herunder rettigheder til computerprogrammer, kildekoder, objektkoder og algoritmer) og øvrige immaterielle rettigheder (herunder varemærker og patentrettigheder) vedrørende rentrely.com og dets indhold, ejes eller licenseres af RentRely eller dets leverandører tredjeparterog partnere (fx open source). Ingen af disse rettigheder overdrages til dig ved levering af RentRely’s services. Du har ikke ret til at kopiere, distribuere, sælge, offentliggøre, overdrage, udlåne, under-licensere, ændre eller på anden vis råde over softwaren indeholdt i rentrely.com. Du har ikke ret til at foretage reverse engineering, dekompilering, demontering eller på anden vis forsøge at få adgang til softwarekildekoden.
Du skal sikre, at alle oplysninger og al data, som overføres til rentrely.com, er fri for skadelige elementer, kildekoder eller malware (såsom virus, orm og trojanske heste). Du er ansvarlig for, at oplysninger, som du uploader, ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller på anden vis strider mod love, regler eller andres rettigheder.

Markedsføring
Du vil modtage e-mails med nyheder, tilbud m.v. såfremt du har accepteret at modtage markedsføringsmateriale fra RentRely. Disse e-mails kan til enhver tid afmeldes via et link i de mails, som du modtager.

Erstatningsansvar

RentRely´s samlede erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til den pris, du har betalt for ydelsen leveret af RentRely, med mindre RentRely har handlet forsætligt eller har udvist grov uagtsomhed.
RentRely er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab, som du har pådraget sig som følge af:

  1. uagtsomhed eller at du ikke har fulgt RentRely´s instrukser;
  2. fejl eller utilstrækkelig funktionalitet på din computer, mobiltelefon, eller andet teknisk udstyr (såsom at udstyret er slukket eller batteriet er løbet tør for strøm);
  3. sammenbrud, afbrydelse eller forsinkelser på telefon, internet eller andre kommunikationsnetværk, eller telekommunikationsoperatørens handlinger eller udeladelser, som påvirker RentRely’s ydelses funktionalitet eller tilgængelighed;
  4. at hjemmesiden er blevet afbrudt af RentRely på grund af forhold, som RentRely havde grund til at tro var korrekte på tidspunktet for afbrydelsen, og som retfærdiggjorde afbrydelsen;
  5. afbrydelser eller utilstrækkelig adgang til en eller flere ydelser, som RentRely ikke med rimelighed havde kunnet forudse;
  6. uautoriseret brug af login-oplysninger og/eller tjenester; eller
  7. force majeure.

RentRely er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for indirekte skader såsom driftstab. RentRely er ikke erstatningsansvarlig i relation til dine forhold til eventuelle tredjeparter.

Persondata og cookie politik

Der anvendes ikke cookies på hjemmesiden. Se RentRely's privatlivspolitik særskilt på hjemmesiden under "Sikkerhed".

Lovvalg og tvister
Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.
Enhver tvist, uenighed eller ethvert krav opstået på grundlag af eller i forbindelse med denne aftale, eller enhver misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, skal som udgangspunkt løses ved frivillig aftale mellem parterne. Såfremt parterne ikke kan nå til en aftale, kan tvisten blive behandlet af de danske domstole med byretten som første instans.

Kontakt

Hos RentRely er vi altid klar til at besvarer spørgsmål og få feedback. Du kan ringe på +45 41 95 01 58 eller skrive en e-mail på info@rentrely.com.

Opdatering af vilkår
RentRely kan til enhver tid ændre ovenstående vilkår og priser efter behov. Vilkårene er senest opdateret 4. april 2018.