Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere
Juridisk: Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab,
flere kompetenceområder anvendt.
Regnskab: Info Revision
Design: MintStudio, Cecilie Svanberg
IT: 8-PM, Christian Pagh Petersen